Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden Voice Art

 

Deelname

 • Voice Art bevestigd afspraken aan de cursist/deelnemer per e-mail of whatsapp. De cursist/deelnemer gaat hierbij een overeenkomst aan met Voice Art voor de duur van het lesblok, de cursus of workshop, coaching-sessie of retraite en gaat hierbij akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Verhindering

 • Kan de cursist/deelnemer  niet naar een ingeplande les komen, dan moet de cursist/deelnemer zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les telefonisch afmelden bij de docent. Bij afmelding korter dan 24 uur voor aanvang brengt Voice Art de kosten van de les in rekening.
 • Een gemiste individuele les kan (bij afmelding voor 24 uur) worden ingehaald binnen een week vanaf het betreffende lesmoment. De cursist/deelnemer moet hierover zelf contact opnemen met de docent.
 • Is de docent verhinderd door ziekte, dan wordt de les op een later tijdstip ingehaald.

 

Tarieven en betaling

 • De tarieven voor de verschillende lessen, cursussen en workshops worden vermeld op de website. Voice Art kan de tarieven voor lesgeld aanpassen aan het begin van een nieuw kalenderjaar.
 • Het lesgeld moet voor aanvang van de lessen worden voldaan, contant bij aanvang van de eerste les of via een betaalverzoek (tikkie)
 • Bij niet-tijdige betaling worden de ingeplande lessen opgeschort totdat het lesgeld is voldaan.
 • Mocht de deelnemer de betalingsverplichting niet nakomen, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De incassokosten worden vermeerderd met rente over de openstaande periode. Achterstallig lesgeld wordt belast met € 25,- administratiekosten. Administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente worden doorberekend aan de deelnemer.

 

Opzeggen en beëindigen

 • De overeenkomst voor een lesblok, cursus of workshop kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij er sprake is van een dringende reden zoals langdurige ziekte of plotselinge verhuizing.
 • In een dergelijke situatie kan de deelnemer uitsluitend schriftelijk en met opgave van redenen aan Voice Art verzoeken om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. Voice Art besluit of zij de reden voor opzegging accepteert en stelt de deelnemer daarvan binnen 2 weken op de hoogte.
 • Het voortijdig beëindigen van de overeenkomst ontheft de cursist niet van de betalingsverplichting van het lesgeld en er wordt geen restitutie verleend.

 

Beeldmateriaal

De deelnemer geeft aan Voice Art toestemming om beeldmateriaal waarop de deelnemer  voorkomt, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Bij wijzigingen zal Voice Art de deelnemer hiervan tijdig schriftelijk (per e-mail) op de hoogte stellen. Voice Art behoudt zich het recht voor om af te wijken van de reeds eerder verstrekte informatie.

 

Aansprakelijkheid en recht

Voice Art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer. Het betreden van de leslocatie is op eigen risico. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemers en Voice Art is het Nederlands recht van toepassing.

 

Huisregels De Tuinkamer

Om uw verblijf bij De Tuinkamer ontspannen te laten verlopen, zijn er enkele huisregels van toepassing.

 • Wij verzoeken u vriendelijk Het Stookhuisje en het bijgebouw/gezamenlijke ruimte netjes achter te laten. Geen afwas achterlaten.
 • Gourmetten, plaatgrillen en frituren zijn niet toegestaan in het bijgebouw. De geur blijft te lang hangen voor volgende gasten, wij vragen uw begrip.
 • Om krassen te voorkomen gelieve geen spullen op de piano te plaatsen.
 • Een ongelukje zit in een klein hoekje. Meld u het ons als er iets gebroken of stuk is zodat we zaken kunnen vervangen en eventueel de verzekering kunnen inschakelen.
 • Meldt u aub gebreken bij ons? Wij doen altijd ons uiterste best om zaken zo spoedig mogelijk te repareren of te vervangen.
 • Indien het houtpakket op is, laat het ons even weten. Het is niet toegestaan zelf hout uit de houthakken te halen.
Wellness:
 • De sauna en hottub zal door ons worden opgestookt. Een mand met hout is aanwezig. Gelieve geen voorraad stookhout in de sauna mee te nemen.
 • Douchen is verplicht alvorens de sauna en hottub te gebruiken. Gelieve te douchen na elke sauna gang (buitendouche)
 • In de sauna diende met het gehele lichaam op een handdoek plaats te nemen (ook met de voeten). Badlaken en badjassen liggen voor u klaar.
 • Het meenemen van glaswerk en voedingsmiddelen in de sauna is niet toegestaan.
 • Badkleding is toegestaan, maar niet verplicht.
 • Het is niet toegestaan om met producten zoals olie/shampoo/crème de sauna en hottub te betreden.
 • Voor uw eigen gezondheid is het verstandig om niet langer dan 15 min in de sauna te zitten. Koel net zo lang als u opgewarmd bent en neem tijdens een rustperiode iets te drinken.
 • Bij het verlaten van de sauna graag licht en fakkels uit doen en sauna deur goed afsluiten.

Het betreden van De Tuinkamer is geheel op eigen risico. Wij wensen u veel plezier en een ontspannen verblijf in De Tuinkamer!